SIPNL10 Sudoku Informatie: Oplostechniek SCANNEN

 1,75

Dit Sudoku Informatie Product behandelt de belangrijke Sudoku oploshulptechniek SCANNEN.
Het is daarom een belangrijke oplostechniek omdat het de Sudoku speler helpt het enig mogelijke cijfer in veld van een kolom, een rij of een blok logisch af te leiden dat verborgen zit tussen twee of meer kandidaatcijfers.

Uitgebreid wordt beschreven hoe je deze Sudoku oplostechniek moet toe passen en wat de resultaten hiervan zijn.

Deze oplosmethode wordt toegelicht met behulp van een Sudoku met slechts 18 gegeven cijfers. In het mogelijk stap-voor-stap oplospad van deze puzzel dat tot diens unieke oplossing leidt is beschreven en uitgelegd in welke stappen deze oplostechniek moet worde toegepast en of dit voor een veld van een rij, een kolom of en blok geldt.
Een tweede grote print van een oefen Sudoku, ook met 18 gegeven cijfers, is aan dit document toegevoegd.

Als extra is een sjabloon toegevoegd met een tabel waarmee je het Sudoku rooster aan het begin van het Sudoku oplosproces kunt analyseren op de aanwezigheid van gegeven cijfers in elke kolom, elke rij en elk blok, en van de frequentie van elk specifiek gegeven cijfer.
Deze analyse helpt een Sudoku speler beslissingen te nemen waar te beginnen met het Sudoku oplosproces en welke Sudoku oplostechniek toe te passen.

Artikelnummer: SIPNL10 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Titel: De Sudoku oplostechniek SCANNEN
Aantal pagina’s: 23
Artikelnummer: SIPNL10

SCANNEN is de tweede Sudoku oplostechniek met als doel het enig mogelijke cijfer voor een niet-opgelost veld in één stap logisch af te leiden.
De eerste Sudoku oplostechniek voor dit doel is NAUWKEURIG TELLEN.
Het verschil tussen deze twee oplostechnieken is dat jet met NAUWKEURIG TELLEN direct dit cijfer (= een zuiver enkelvoudig cijfer) logisch kunt afleiden en met SCANNEN gebeurt dit indirect (= een verborgen enkelvoudig cijfer).
SCANNEN is indirect omdat dit enig mogelijke cijfer verborgen zit tussen twee of meer kandidaatcijfers in een niet-opgelost veld.

Met behulp van SCANNEN ga je na of in een bepaald blok logisch is af te leiden welk veld een kandidaatcijfer als enige dit verborgen enkelvoudig cijfer kan bevatten.

SCANNEN maakt gebruik van de eigenschap van de Sudoku dat elk niet-opgelost veld in een blok wordt beïnvloed door de velden in de rij van de twee horizontale en in de kolom van de twee verticale blokken, waarvan dit veld deel uitmaakt.
Ook voor een niet-opgelost veld in een rij of in een kolom kan met behulp van SCANNEN worden nagegaan of dit veld een verborgen enkelvoudig cijfer bevat.

Door denkbeeldig met de ogen lijnen te trekken door deze velden van de beïnvloedende blokken worden de mogelijke velden van het te analyseren blok zichtbaar die dat specifieke cijfer kunnen bevatten.

Je scant als het ware met je ogen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven deze beïnvloedende blokken op de aanwezigheid van het specifieke cijfer.

De drie mogelijke situaties met een verborgen enkelvoudig cijfer (= in een rij, een kolom en een blok) worden toegelicht m.b.v. een grote printversie van een Sudoku met 18 gegeven cijfers. Een mogelijk stap-voor-stap oplospad van deze Sudoku is bijgevoegd.
Een grote printversie van een tweede Sudoku met 18 gegeven cijfers is bijgevoegd om zelf mee te oefenen.

Als extra hulp is een sjabloon van een analyse tabel van het Sudoku rooster toegevoegd.
Geanalyseerd wordt het aantal gegeven cijfers voor elke rij, elke kolom en elk blok, en de frequentie van elk afzonderlijk cijfer.
Deze analysetabel helpt een Sudoku speler bij het beslissen hoe en waar te beginnen met het Sudoku oplosproces

Andere suggesties…

Translate »