logo pagode

Tips & Adviezen

Sudoku oplossen met deze tips en adviezen

13 Tips en Adviezen om een Sudoku op te lossen, voorzien van de nodige toelichtingen

Sudoku Oplossen
Tips en Adviezen

13 Tips en Adviezen om een Sudoku op te lossen

 

japan smiley

Deze pagina bevat een aantal tips en adviezen om een Sudoku puzzel op te lossen. Er is geen rekenkundige of wiskundige kennis nodig om een Sudoku op te lossen. De cijfers hebben alleen een symbolische betekenis.
Een Sudoku puzzel kan ook verschillende letters, plaatjes, vormen of andere symbolen in plaats van
verschillende cijfers bevatten. Er is alleen maar zuivere logica en goed redeneren nodig om de unieke oplossing van een Sudoku logisch af te leiden.

1. Als je een Sudoku invult is nauwkeurigheid een vereiste.
Als je een cijfer invult dat niet correct is begin je op de lange duur met een reeks vergissingen
waardoor je niet meer verder kunt.
Gebruik daarom een potlood als je de nog ontbrekende cijfers invult, en houd een gum bij de hand
voor het geval dat u een vergissing maakt.
Om een Sudoku puzzel betrouwbaar op te lossen moet gedisciplineerd, doelgericht, geconcentreerd
en, in het bijzonder, geduldig zijn.
Controleer zo nodig minstens eenmaal of je het logisch afgeleide cijfer juist hebt ingevuld!

2. Stel voor jezelf zo snel mogelijk, met 100% zekerheid, vast welk veld beslist nog een of meer
cijfers moet bevatten, en wat even zo belangrijk is: ook met 100% zekerheid, welk veld beslist niet een
specifiek cijfer kan bevatten.

3. Vul daarom alleen een cijfer in als je logisch voor jezelf kunt bewijzen dat alleen dat veld dat
cijfer als enig mogelijke cijfer kan bevatten.
Raad of gok dus nooit!!

4. Maak gebruik van een belangrijk hulpmiddel voor het Sudoku oplosproces.
Dit hulpmiddel is het markeren van de mogelijke kandidaatcijfers als kleine cijfers in niet-opgeloste
velden, bijvoorbeeld als volgt:

sudoku puzzels los

De gemarkeerde kandidaatcijfers helpen de Sudoku speller om diens voortgang van het Sudoku
oplosproces te volgen en helpen om diens logisch redeneren gestructureerd en helder te houden.
Zodra in een gekoppelde veld een cijfer logisch is afgeleid kan dit cijfer uit de gemarkeerde veld
worden verwijderd.​
Voor het logisch afleiden van zuiver enkelvoudig cijfers en verborgen enkelvoudig cijfers in het begin
van het Sudoku oplosproces is het aan te bevelen om de niet-opgeloste velden niet te merken.
Dit is een tijdrovende zaak, en als het markeren niet nauwkeurig gebeurt leidt dit tot fouten later in het
Sudoku oplosproces.
Deze fouten zijn dan moeilijk te herstellen.
Gemarkeerde niet-opgeloste velden zijn wel van groot belang bij de moeilijke Sudoku puzzels, die
gevorderde Sudoku oplostechnieken nodig hebben om de unieke oplossing van de Sudoku logisch af
te kunnen leiden.

5. Je kunt overal in het Sudoku rooster beginnen met het oplossen van een Sudoku puzzel als je
ziet dat je een enig mogelijk cijfer voor een niet-opgelost veld logisch kunt afleiden.
Maar kijk eerst goed naar de structuur van de Sudoku puzzel en ga op zoek naar de groepen of de
groepen met het minste aantal niet-opgeloste velden waarin nog de cijfers ontbreken.
Begin met deze groep of met die groepen en probeer zoveel mogelijk ontbrekende cijfers logisch af te
leiden!
Gemakkelijke Sudoku puzzels bevatten vaak in het begin een aantal niet-opgeloste velden waarvoor
logisch is af te leiden welk enig mogelijk cijfer deze velden moeten bevatten.
De Sudoku oplostechnieken NAUWKEURIG TELLEN en SCANNEN zijn daarbij de juiste
hulpmiddelen.

6. Kijk ook goed naar de cijfers zelf: de oplossing van de Sudoku puzzel moet uiteindelijk negen
exemplaren van het cijfer1 bevatten en negen exemplaren van het cijfer 2, enzovoorts.
Begin daarom met het cijfer/de cijfers met de hoogste aanwezigheid.
Als er al acht exemplaren van een cijfer aanwezig zijn ligt de positie van het negende exemplaar in het
Sudoku rooster vast.

7. Maak gebruik van eerder verkregen informatie om nieuwe informatie te krijgen voor het
oplossen van nog niet-opgeloste velden.

8. Als vuistregel kan je toepassen: hoe meer cijfers je met 100% zekerheid voor niet-opgeloste
velden logisch hebt afgeleid en in het Sudoku rooster kunt invullen hoe meer cijfers voor nog niet-
opgeloste velden je waarschijnlijk logisch kan gaan afleiden, inclusief de cijfers die je daarvoor nog
niet logisch kon afleiden.
Elk cijfer dat je logisch kunt invullen in diens juiste veld brengt je dichter bij de unieke oplossing van
die Sudoku puzzel, inclusief de cijfers in die velden, die je al wilde oplossen maar toen nog niet
mogelijk waren om op te lossen.

9. Het moet een goede gewoonte van je worden, wanneer je bezig bent cijfers in te vullen, niet
alleen vooruit te kijken naar nieuwe, nog in te vullen cijfers, maar ook om terug te kijken.
Doe dit iedere keer als je een nieuw cijfer invult: door te controleren of je één of meer cijfers die je
eerder niet kon invullen nu wel kunt invullen.
Kijk daarom regelmatig op afstand naar het detail en kijk dan weer terug naar het grote geheel.

10. Als je vast komt te zitten of gefrustreerd raakt tijdens het oplossen van de Sudoku puzzel leg
de puzzel dan weg, ga iets anders doen wat u ook leuk vindt, en kom later terug bij deze puzzel.
Een andere benadering of een kijk vanuit een ander standpunt kan alles zijn wat je nodig hebt om te
zien hoe je verder kunt gaan met het Sudoku oplosproces vanaf het punt waar je vast kwam te zitten.

11. Je moet niet verwachten dat alle ontbrekende cijfers meteen op hun plaats vallen, dus blijf,
nogmaals, geduldig.
Sommige Sudoku puzzels zijn gemakkelijk op te lossen terwijl andere Sudoku puzzels meer tijd
vragen om met succes te worden opgelost.
Van invloed hierop kunnen o.a. zijn de mate van geconcentreerd zijn, afleiding vanuit de omgeving en
hoe fit je jezelf voelt.

12. Als je voor de eerste keer een Sudoku puzzel juist en succesvol oplost kan je dat een paar uur
kosten.
Maar wees niet bang: het oplossen van een Sudoku puzzel is een nieuwe manier voor jouw brein om
werkzaam te zijn.
Geef je brein daarom deze kans en de nodige tijd voor deze nieuwe manier van werken en denken.
Na de nodig praktijkervaring met het oplossen van Sudoku’s van hetzelfde moeilijkheidsniveau zal het
je steeds minder tijd kosten om een dergelijke Sudoku puzzel op te lossen.
Als je er deze manier plezier in krijgt en houdt om Sudoku puzzels op te lossen kan je jouw brein uit
verder uitdagen door het gate proberen steeds moeilijker wordende Sudoku puzzels te gaan oplossen.
Als je met succes en op eigen denkkracht een Sudoku hebt opgelost beloon jezelf dan door je
minstens een denkbeeldige klap op de schouders te geven en/of je met iets lekkers of leuks te
verwennen!

13. Ga stap-voor-stap met het nodige succes voort op jouw Sudoku oplospad.
Zodra je de unieke oplossing van een hersenprikkelende Sudoku puzzel logisch hebt afgeleid zal je
dat een gevoel van voldoening ververvulling geven dat je op een juiste manier het ‘probleem’ van deze
Sudoku juist hebt aangepakt en tot een oplossing hebt gebracht.​
Dit gevoel zal er aan bijdragen dat je plezier hebt en houdt bij het oplossen van de volgende Sudoku
puzzel, waarbij je jouw brein wellicht verder uitdaagt met een puzzel met een hogere
moeilijkheidsgraad.
En op dat hogere moeilijkheidsniveau kan dat gevoel je steeds helpen om moeilijkere Sudoku puzzels
te gaan oplossen!
Opmerking: Naast de standaard 9 x 9 Sudoku zijn er ook Sudoku puzzels ontworpen met een of meer
extra groepen samenhangende velden die de verschillende cijfers ook precies eenmaal moet
bevatten.
Zo’n Sudoku wordt een Uitdagende Sudoku Variatie genoemd omdat die extra groep of groepen een
extra uitdaging aan zo’n puzzel geven.
De tips en adviezen om een Uitdagende Sudoku Variatie op te lossen zijn precies dezelfde met die
uitbreiding dat je rekening moet houden met de aanwezigheid van de extra groep(en) die de cijfers 1
t.e.m. 9 ook precies eenmaal moeten bevatten.
Een voorbeeld van een Uitdagende Sudoku Variatie met drie extra groepen is:

sudoku puzzels los

Als je deze uitdagende Sudoku variatie hebt opgelost moeten elke rij, elke kolom en elk blok van 3 bij
3 velden de cijfers 1 t.e.m. 9 precies eenmaal bevatten.
Deze Sudoku bevat drie extra groepen van negen samenhangende velden, gemerkt A, B en C, die de
cijfers 1 t.e.m. 9 ook precies eenmaal moeten bevatten.
Zonder deze drie groepen heeft deze Sudoku, met deze 30 gegeven cijfers, 11 verschillende
oplossingen.
Door regelmatig gebruik te maken van de eigenschap van deze drie groepen kan je de unieke
oplossing van deze uitdagende Sudoku variatie logisch afleiden.

Oplossing van deze Uitdagende Sudoku Variatie

sudoku puzzels los

In de shop is een Sudoku boek met 30 Uitdagende Sudoku Variaties voor Beginners aanwezig.

Bedankt

voor je bezoek

Copyright © 2022 - alle rechten voorbehouden - Sudoku-Variations.com

MEBO Educational Services - KVK 09193163 - Disclamer - Privacyverklaring - Contactgegevens

Translate »