SCNL02 Sudoku Cursus voor Beginners – Deel 2: Sudoku Oplossen met de Juiste Hoeveelheid Informatie

 15,00

Deze Sudoku cursus is bij uitstek geschikt voor die Sudoku liefhebbers die inmiddels de nodige ervaring hebben gekregen met een systematische aanpak om de unieke oplossing van een Sudoku logisch te kunnen afleiden, zoals dat is behandeld in de Sudoku cursus SCNL01 “Het oplossen van en Sudoku vanaf het begin”.

In deze cursus leer je stap-voor-stap begrijpen hoe je met de juiste hoeveelheid informatie een Sudoku puzzel oplost door in een blok het aantal mogelijke velden die precies twee of drie dezelfde kandidaatcijfers kunnen bevatten logisch af te leiden.

Met de nodige voorbeelden en oefen Sudokus wordt deze methode behandeld.

Artikelnummer: SCNL02 Categorie: Tags: , ,

Titel: Het oplossen van een Sudoku voor Beginners – Deel 2
Aantal pagina's: 276
Artikelnummer: SCNL02

Sudoku puzzels oplossen met de juiste hoeveelheid informatie is deel 2 van cursussen voor Beginners.

Dit Sudoku cursusboek “Het oplossen van een Sudoku met de juiste hoeveelheid informatie” is deel 2 van de twee cursussen voor Beginners.

Deze Sudoku cursus is bij uitstek geschikt voor die Sudoku liefhebbers, die inmiddels de nodige ervaring hebben gekregen met een systematische aanpak om de unieke oplossing van een Sudoku
logisch te kunnen afleiden. Wellicht heb je deze ervaring opgedaan met behulp van de cursus voor Beginners – Deel 1 SCNL01: “Het oplossen van een Sudoku vanaf het begin”.

In deel 2 leer je begrijpen hoe je met de juiste hoeveelheid informatie de unieke oplossing van een Sudoku logisch kunt afleiden. Ook leer je begrijpen waarom dit een logische en systematische manier is om het zo te doen.

In feite betekent dat je in een blok het aantal velden terug gaat brengen tot twee velden, die twee precies dezelfde kandidaatcijfers kunnen bevatten (= een zuiver cijferpaar). Het kunnen ook drie velden in zo’n blok zijn als die drie velden zich in dezelfde rij of kolom van dat blok bevinden. Deze drie velden bevatten dan een zuiver cijferdrietal.

Eerst wordt uitgelegd wat een standaard 9 x 9 Sudoku is, en worden de basis Sudoku regels beschreven. Diverse bijlages bevatten de nodige tips en adviezen om een Sudoku op te lossen, en bevatten Sudoku begrippen en hun omschrijvingen.
Vervolgens leer je stapsgewijs hoe een Sudoku systematisch op te lossen met de juiste hoeveelheid informatie.
We beginnen systematisch te analyseren in welke blokken het cijfer 1 nog ontbreekt, maar in principe kan je met elk willekeurig cijfer deze analyse beginnen.
Voor een dergelijke analyse worden de negen blokken aangeduid met de letters a t.e.m. i. Als we voor het cijfer 1 geen nieuwe cijfers meer logisch kunnen afleiden gaan we verder met het cijfer 2, enzovoorts.

Deze oplosmethode wordt uitgevoerd door het toepassen de Sudoku oplostechniek SCANNEN. Deze oplostechniek wordt eerst uitvoerig uitgelegd.
Voor een blok waarin het te analyseren cijfer nog ontbreekt worden de rijen en de kolommen van de blokken, die dit blok beïnvloeden, zoals dat in het begin van deze cursus is uitgelegd, gescand op de aanwezigheid van dit cijfer. Een geslaagde scan levert weer de juiste hoeveelheid informatie op.

Elke methode wordt apart uitgelegd met behulp van een voorbeeld Sudoku. Ook wordt uitgelegd waarom je een andere methode – de brute kracht methode – juist niet moet gebruiken.
Als extra zijn oplostips toegevoegd op basis van het herkennen van een aantal patronen van velden (J-patroon, L-patroon en T-patroon). (zie voorbeeldplaatje van het T-patroon).
Tenslotte kan je de geleerde methodes gaan oefenen met als extraatje een uitdagende Sudoku variatie met negen verschillende letters, die een betekenis woord in één van de groepen vormen.

Ook bevat deze cursus vijf extra oefen Sudokus, elk met een mogelijke stap-voor-stap aanpak om hun unieke oplossing logisch af te leiden., Met deze Sudokus kan je de methode betreffende de juiste ​hoeveelheid informatie, de scanmethode en combinaties van deze twee methodes oefenen. Om je daarbij te helpen bevat deze cursus aan het eind een grote versie van elke oefen Sudoku van deze cursus, om te printen voor jouw oefening.

Na afloop van deze cursus ben je in staat om eenvoudige en zelfs iets moeilijkere standaard Sudokus op te lossen.

Om het geleerde in deze cursus verder te oefenen is er een boek met 10 oefen Sudokus van 125 pagina's (artikelnummer OSNL02).
Ook in dit boek wordt van elke Sudoku een mogelijk stap-voor-stap oplospad beschreven.

Translate »