SWBNL01 Sudoku Werkboek: Taal Sudoku met Leenwoorden

 2,50

Dit Sudoku Werkboek bevat de koppeling tussen een taalkundige opdracht en een Sudoku. De taalkundige opdracht bestaat uit negen leenwoorden uit andere talen in de Nederlandse taal, die gekoppeld moeten worden aan de taal waaruit het leenwoord afkomstig is. Het resultaat van deze opdracht levert een aantal extra gegeven cijfers op voor de gekoppelde Sudoku.

Alleen met deze extra gegeven cijfers is de unieke oplossing van die Sudoku logisch af te leiden.

Het logisch afleiden van de unieke oplossing van deze Sudoku kan ook als een spel voor twee leerlingen worden gespeeld. Voor dit spel is een grote printbare versie van de Sudoku met de extra gegeven cijfers bijgevoegd, en een tabel met ontbrekende cijfers van deze Sudoku.

Artikelnummer: SWBNL01 Categorieën: , Tags: , ,

Titel: Taal Sudoku: Leenwoorden en hun oorspronkelijke taal
Aantal pagina's: 13
Artikelnummer: SWBNL01

Dit Sudoku Werkboek bevat de koppeling tussen een taalkundige opdracht en een Sudoku. De taalkundige opdracht bestaat uit negen woorden in de Nederlandse taal die afkomstig zijn uit andere talen.
Elk leenwoord moet gekoppeld worden aan de taal waaruit dit leenwoord afkomstig is. Deze talen staan in alfabetische volgorde in de opdracht vermeld.

De opdracht moet worden gemaakt met behulp van de opdrachtentabel 1 met vijf kolommen, gemerkt met de hoofdletters A t.e.m. E.
Elk leenwoord is voorzien van een Opdracht Code, genummerd van 1 t.e.m. 9.
Deze Opdracht Codes zijn vermeld in kolom A.
De leenwoorden staan vermeld in kolom B.
In kolom C moet als resultaat de gekoppelde oorspronkelijke taal komen.
In kolom D staan de talen gesorteerd in alfabetische volgorde van A – Z.

De eerste taal is Arabisch.
In kolom E moet worden vermeld achter welke Opdracht Code het aan de Arabische taal ontlede woord staat.
Deze Opdracht Code moet worden ingevuld in kolom E achter deze Arabische taal.

De negen codes van kolom E moeten worden overgenomen in kolom E van de opdrachtentabel 2.
Opdrachtentabel 2 bevat een tweede kolom, gemerkt met de hoofdletter F.
In deze kolom staan negen veldnamen van de gekoppelde Sudoku.
Is de gekoppelde Opdracht Code bij de Arabische taal bijvoorbeeld 7 dan moet het cijfer 7 worden ingevuld in veld H6 van de gekoppelde Sudoku.
De gekoppelde Sudoku krijgt dan negen extra gegeven cijfers, naast de 16 cijfers die al zijn gegeven.
Alleen met de juiste 25 gegeven cijfers kan de unieke oplossing van de gekoppelde Sudoku logisch worden afgeleid.

De Sudoku met de extra gegeven cijfers, ingevuld in juiste velden, bevat een mogelijk stap-voor-stap oplospad dat logisch leidt tot de unieke oplossing van de Sudoku.

Een leerling kan na het maken van de opdracht de Sudoku individueel gaan oplossen, maar het oplossen kan ook als een spel door twee leerlingen worden gespeeld op een grote
printversie van de Sudoku met de juiste ingevulde extra gegeven cijfers.

Een tabel met kaartjes van ontbrekende cijfers is toegevoegd. Door deze kaartjes uit te knippen kunnen de juiste logisch afgeleide cijfers om de beurt op de niet-opgeloste velden worden gelegd.

De leerling die aan de beurt is moet aan de andere leerling uitleggen waarom een kaartje met een specifiek cijfer op een niet-opgelost veld moet worden gelegd.
Dit kan tot leuke discussies leiden en daardoor het vermogen tot overtuigen van een leerling vergroten.

Translate »