PSPNL01 Professional Sudoku Puzzel: 32 gegeven cijfers 01

 1,50

Deze Professional Sudoku is zodanig ontworpen dat je ook met een relatief groot aantal gegeven cijfers (= 32) de unieke oplossing van deze Sudoku alleen logisch kunt afleiden met behulp van een aantal geavanceerde Sudoku oplostechnieken met de namen Kleuring, X-Vleugel (zie plaatje helemaal rechts), XY-Vleugel en XYZ-Vleugel.

Om deze Sudoku te kunnen oplossen heb je voor deze geavanceerde Sudoku oplostechnieken alle mogelijke kandidaatcijfers nodig van de niet-opgeloste velden. Er is van deze puzzel bijgevoegde een mogelijk stap-voor-stap oplospad bijgevoegd met deze kandidaatcijfers en Sudoku plaatjes als onderdeel van dit oplospad.

Aan het eind is een grote printversie van deze Sudoku met alle mogelijke kandidaatcijfers voor de niet-opgeloste velden bijgevoegd om zelf de puzzel op te lossen of om dit mogelijke oplospad te kunnen volgen.

Titel: Professional Sudoku met 32 gegeven cijfers
Aantal pagina's: 20
Artikelnummer: PSPNL01

Als je deze standaard Sudoku voor professionele spelers juist hebt opgelost bevat elke rij, elke kolom en elk blok van 3 x 3 velden de cijfers 1 tot en met 9 precies eenmaal.

Deze Sudoku heeft 32 gegeven cijfers.

De unieke oplossing van deze professionele Sudoku kan alleen logisch worden afgeleid met behulp van een aantal geavanceerde Sudoku oplostechnieken met de namen Kleuring, X-Vleugel, XY-Vleugel en XYZ-Vleugel.

Om deze Sudoku te kunnen oplossen heb je voor deze geavanceerde Sudoku oplostechnieken de kandidaatcijfers nodig van de niet-opgeloste velden. Er is van deze puzzel bijgevoegde een mogelijk stap-voor-stap oplospad bijgevoegd met deze kandidaatcijfers als onderdeel van dit oplospad.

Elke toegepaste geavanceerde oplostechniek wordt, met behulp van de nog mogelijke kandidaatcijfers in de niet-opgeloste velden, uitgelegd met een plaatje van de tot dan opgeloste Sudoku.

Aan het eind is een grote printversie van deze Sudoku met alle mogelijke kandidaatcijfers voor de niet-opgeloste velden bijgevoegd om zelf de puzzel op te lossen of om dit mogelijke oplospad te kunnen volgen.

Translate »