SPSNL02 Sudoku Lespakket: Project “Mijn Eigen Sudoku”

 53,00

In dit project, dat is opgezet als een lespakket wordt de Sudoku gebruikt om leerlingen van de bovenbouw en van plusgroepen te ondersteunen in hun vaardigheden betreffende analytisch denken. Dit project is gebaseerd op de taxonomie van Bloom en bevat zes modules: drie behorende tot de lagere denkorden en drie behorende tot de hogere denkorden. Mede daardoor is dit project bij uitstek geschikt voor deze leerlingen.

Gedurende dit project leren de leerlingen o.a. begrijpen hoe een Sudoku logisch is gestructureerd. Met deze kennis leren ze begrijpen hoe je een Sudoku met een oplossing ontwerpt, en vervolgens hoe je van deze Sudoku een Sudoku met een unieke oplossing ontwerpt. Voor de leerlingen die zich nog meer willen verdiepen zijn ook enkele verrijkingsopdrachten toegevoegd.
Deze onderwerpen zijn ter verduidelijking van de nodige plaatjes voorzien.

Artikelnummer: SPSNL02 Categorieën: , Tags: , , ,

Titel: Lespakket Project “Mijn Eigen Sudoku”
Aantal pagina’s: 168
Artikelnummer: SPSNL02

In nauwe samenwerking met Advies- en Begeleidingsbureau IQoké (www.IQoke.nl), opgericht door Marion van Kapel – Van de Voort, is het project “Mijn Eigen Sudoku” ontwikkeld. In dit project wordt de Sudoku gebruikt om leerlingen van de bovenbouw en van plusgroepen te ondersteunen in hun vaardigheden betreffende analytisch denken.

Dit project is gebaseerd op de taxonomie van Bloom en bevat zes modules: drie behorende tot de lagere denkorden en drie behorende tot de hogere denkorden. Mede daardoor is dit project bij uitstek geschikt voor deze leerlingen.

Gedurende dit project leren de leerlingen begrijpen hoe een Sudoku logisch is gestructureerd. Met deze kennis leren ze begrijpen hoe je een Sudoku met een oplossing ontwerpt, en
vervolgens hoe je van deze Sudoku een Sudoku met een unieke oplossing ontwerpt. Voor de leerlingen die zich nog meer willen verdiepen zijn diverse verrijkingsopdrachten toegevoegd.

Het betreft de volgende zes modules :
Module 1: Wat is een Sudoku? (Bloom: Kennis en reproductie).
Module 2: Wat en hoe over de Sudoku (Bloom: Inzicht).
Module 3: Categoriseren van Sudoku’s (Bloom: Toepassing).
Module 4: Het oplossen van twee standaard Sudoku’s (Bloom: Analyse).
Module 5: Ontwerp je eigen Sudoku (Bloom: Creatie).
Module 6: Betoog over de stelling: Sudoku als Vrijetijdsbesteding of als lesmateriaal? (Bloom: Synthese).

Elke module bevat een handleiding voor de leerkracht en een handleiding voor de leerling, aangevuld met de benodigde hulpbladen, aanwijzingenbladen, werkbladen en verrijkingsopdrachten.

Translate »