SIPNL02 Sudoku Informatie: De basis Sudoku regels

 1,00

De basis Sudoku regels zijn eenvoudig, maar dat wil niet zeggen het oplossen van een Sudoku eenvoudig is.

Het moeilijkheidsniveau wordt o.a. bepaald door het aantal gegeven cijfers, de verdeling van het aantal gegeven cijfers over het Sudokurooster en het aantal keren dat een gegeven cijfer al aanwezig is.

Met behulp van dit informatie document leer je deze basis Sudoku regels begrijpen.

Artikelnummer: SIPNL02 Categorie:

Titel: De Basis Sudoku regels
Aantal pagina’s: 6
Artikelnummer: SIPNL02

Het oplossen van een Sudoku puzzel is geen hoogstaande wetenschap noch heb je rekenkundige of wiskundige vaardigheden hiervoor nodig. Het enige is dat je goed van 1 tot en met 9 moet kunnen tellen en dat je geconcentreerd en nauwkeurig logisch deze basis Sudoku regels moet toepassen. Hoewel sommige Sudoku puzzels ons de nodige tijd bezig houden om op te lossen zijn de Sudoku regels erg eenvoudig. Dit is wellicht de belangrijkste reden dat het oplossen van Sudoku puzzels nog steeds zo populair is.

Als je enkel het woord Sudoku intypt bij Google krijg je ongeveer 1,43 miljard hits (= stand per 01-03-2022). Toch zijn er nog heel veel Sudoku puzzelaars die niet op de hoogte zijn van deze basis Sudoku regels.

In dit Sudoku Informatie Document leer je deze basisregels te begrijpen zodat ze jouw plezier met het oplossen van deze breinprikkelende logische puzzel alleen maar vergroten.

De basis Sudoku regels zijn eenvoudig, maar dat wil niet zeggen het oplossen van een Sudoku eenvoudig is. Het moeilijkheidsniveau wordt o.a. bepaald door het aantal gegeven cijfers, de verdeling van het aantal gegeven cijfers over het Sudoku rooster en het aantal keren dat een gegeven cijfer al aanwezig is.

In het Sudoku Informatieproduct “De moeilijkheidsgraad van een Sudoku” worden deze medebepalende factoren behandeld. Deze basis Sudoku regels zijn toepasbaar voor elke Sudoku puzzel, ongeacht diens moeilijkheidsgraad.

Een korte beschrijving van een standaard 9 x 9 Sudoku gaat aan de beschrijving van deze basis
Sudoku regels vooraf.

Translate »