OPDSNL09 Sudoku Puzzel: Opdracht Sudoku met een Rekenopdracht Vermenigvuldigen

 2,25

Deze Opdracht Sudoku bevat een combinatie van een rekenopdracht en het oplossen van een gekoppelde Sudoku en is het bijzonder geschikt voor leerlingen van groep 8.

De resultaten van de rekenopdracht zijn input als gegeven cijfers voor het logisch kunnen afleiden van de unieke oplossing van deze gekoppelde Sudoku. De Sudoku zelf bevat nog geen enkel gegeven cijfer.

De rekenopdracht bestaat uit het maken van tien vermenigvuldigingen met twee of drie getallen.
Het betreft zes vermenigvuldigingen met een resultaat dat bestaat uit een getal met negen cijfers twee uit een getal met zeven cijfers en twee uit een getal met drie cijfers.
Deze tien getallen moeten op de juiste manier in velden van de gekoppelde Sudoku worden ingepast.

Deze getallen moeten horizontaal, verticaal of diagonaal worden ingevuld.
Horizontaal kan dit van links naar rechts en/of van rechts naar links zijn.
Verticaal kan dit van boven naar beneden en/of van beneden naar boven zijn.
Diagonaal kan dit van linksonder naar rechts boven of van rechts boven naar linksonder zijn, of van linksboven naar rechtsonder of van rechtsonder naar linksboven zijn.

Er ontstaat dan een Sudoku met 49 gegeven cijfers.
De ontbrekende 32 cijfers zijn dan eenvoudig logisch af te leiden, resulterend in de unieke oplossing van de Sudoku.

Beschrijving

Titel: Opdracht Sudoku met een Rekenopdracht: Vermenigvuldigen
Aantal pagina’s: 9
Bestelcode: OPDSNL09

Deze Opdracht Sudoku bevat een combinatie van een rekenopdracht en het oplossen van een gekoppelde Sudoku.

De resultaten van de rekenopdracht zijn input als gegeven cijfers voor het logisch kunnen afleiden van de unieke oplossing van deze gekoppelde Sudoku. De Sudoku zelf bevat nog geen enkel gegeven cijfer.

De rekenopdracht bestaat uit het maken van tien vermenigvuldigingen met twee of drie getallen.
Het betreft zes vermenigvuldigingen met een resultaat dat bestaat uit een getal met negen cijfers twee uit een getal met zeven cijfers en twee uit een getal met drie cijfers.
Deze tien getallen moeten op de juiste manier in velden van de gekoppelde Sudoku worden ingepast.
Om het beginveld en het eindveld voor een getal aan te duiden wordt een code gebruikt, die bestaat uit een van de hoofdletters A t.e.m. I en het cijfer 1 of 2, bijv. A1 en A2.
Het eerste cijfer van het eerst getal komt in het veld, gemerkt A1 (= de begincode) en het laatste cijfer van dit getal komt in het veld, gemerkt A2 (= de eindcode).

Deze getallen moeten horizontaal, verticaal of diagonaal worden ingevuld.
Horizontaal kan dit van links naar rechts en/of van rechts naar links zijn.
Verticaal kan dit van boven naar beneden en/of van beneden naar boven zijn.
Diagonaal kan dit van linksonder naar rechts boven of van rechts boven naar linksonder zijn, of van linksboven naar rechtsonder of van rechtsonder naar linksboven zijn.

Deze Sudoku puzzel bevat nog geen gegeven cijfers maar bevat wel de velden met daarin vermeld de codes A1A2 t.e.m. J1J2.

Er ontstaat dan een Sudoku met 49 gegeven cijfers.
De ontbrekende 32 cijfers zijn dan eenvoudig logisch af te leiden, resulterend in de unieke oplossing van de Sudoku.

Translate »