GZSNL01 Getallenzoeker Sudoku Rekenen: Vermenigvuldigen

 1,75

Deze Getallenzoeker Sudoku Rekenen van 26 pagina’s  is een combinatie van opdrachten van:

 • Het maken van een aantal vermenigvuldigingen van twee getallen.
 • Het doorstrepen van de antwoorden van deze berekeningen in een getallenzoeker.
 • Het afleiden van de unieke oplossing van een gekoppelde Sudoku met de overblijvende getallen van de getalzoeker.

De combinatie van deze drie uiteenlopende opdrachten bevordert bij leerlingen o.a. de volgende vaardigheden:

 • De rekenvaardigheden (de berekeningen);
 • Tweedimensionaal denken en handelen (de getalzoeker);
 • Het logisch problemen oplossen (de Sudoku).

De berekeningen bestaan uit het maken van een aantal vermenigvuldigen van twee getallen.
Alleen de antwoorden van de berekeningen zitten verborgen in een getallenzoeker.

Net als in een woordzoeker kunnen deze getallen horizontaal, verticaal en diagonaal, in alle richtingen, in de getallenzoeker verborgen zijn.

Als alle antwoorden van de vermenigvuldigingen juist zijn weggestreept blijft er een aantal eencijferige getallen over.
Deze eencijferige getallen staan op een specifieke positie in de getallenzoeker.
Om deze positie aan te duiden is de getallenzoeker voorzien van de hoofdletters A t.e.m. I voor de kolommen en van de nummers 1 t.e.m. 9 voor de rijen.

Deze posities komen overeen met de posities van de gekoppelde Sudoku.

Diens unieke oplossing is alleen logisch af te leiden met het juiste aantal gegeven cijfers, afkomstig van de getallenzoeker, op de juiste posities in het Sudoku rooster.

Beschrijving

Titel: Getallenzoeker Sudoku 01 Rekenen: Vermenigvuldigen
Aantal pagina’s: 26
Bestelcode: GZSNL01

Een Getallenzoeker Sudoku Rekenen is een combinatie van opdrachten van:

 • Het maken van een aantal vermenigvuldigingen van twee getallen.
 • Het doorstrepen van de antwoorden van deze berekeningen in een getallenzoeker.
 • Het afleiden van de unieke oplossing van een gekoppelde Sudoku met de overblijvende getallen van de getalzoeker.

De combinatie van deze drie uiteenlopende opdrachten bevordert bij leerlingen o.a. de volgende vaardigheden:

 • De rekenvaardigheden (de berekeningen);
 • Tweedimensionaal denken en handelen (de getalzoeker);
 • Het logisch problemen oplossen (de Sudoku).

Het maken van een aantal berekeningen.

De berekeningen bestaan uit het maken van 26 vermenigvuldigen van twee getallen.

Het doorstrepen van getallen in een getallenzoeker.

Alleen de antwoorden van de berekeningen zitten verborgen in een getallenzoeker.

Net als in een woordzoeker kunnen deze getallen horizontaal, verticaal en diagonaal, in alle richtingen, in de getallenzoeker verborgen zijn.

Als alle antwoorden van de vermenigvuldigingen juist zijn weggestreept blijft er een aantal eencijferige getallen over.
Deze eencijferige getallen staan op een specifieke positie in de getallenzoeker.
Om deze positie aan te duiden is de getallenzoeker voorzien van de hoofdletters A t.e.m. I voor de kolommen en van de nummers 1 t.e.m. 9 voor de rijen.
Elk veld van de getallenzoeker heeft dan een specifieke veldnaam gekregen.
Deze veldnaam is gecodeerd met een hoofdletter en een nummer, bijv. A5.
De veldnamen van de getallenzoeker komen overeen met de veldnamen van de gekoppelde Sudoku.

Het afleiden van de unieke oplossing van de gekoppelde Sudoku.

Om de unieke oplossing van de Sudoku logisch af te kunnen leiden moet deze puzzel een aantal gegeven cijfers bevatten.
Deze cijfers zijn zodanig in het Sudoku rooster verwerkt dat alleen hiermee de unieke oplossing van deze Sudoku logisch kan worden afgeleid.

De gekoppelde Sudoku bevat nog geen gegeven cijfers.
Deze gegeven cijfers zijn afkomstig van de overgebleven eencijferige getallen van de getallenzoeker.
Als bijv. veld A5 van de getallenzoeker het getal 1 bevat dat moet dit getal worden ingevuld in veld A5 van de gekoppelde Sudoku.
Daarom bevat ook deze Sudoku de hoofdletters A t.e.m. I voor de kolommen en de nummers 1 t.e.m. 9 voor de rijen.

De unieke oplossing van de Sudoku kan alleen logisch worden afgeleid als de overgebleven getallen van de getallenzoeker juist zijn en als ze juist zijn ingevuld in de overeenkomstige velden van de Sudoku.

Andere suggesties…

Translate »