SIPNL09 Sudoku Informatie: Oplostechniek NAUWKEURIG TELLEN

 1,75

Dit Sudoku Informatie Product behandelt de belangrijke Sudoku oploshulptechniek NAUWKEURIG TELLEN.
Het is daarom een belangrijke oplostechniek omdat het de Sudoku speler helpt het enig mogelijke cijfer in veld ven een kolom, een rij of een blok direct logisch af te leiden.

Uitgebreid wordt beschreven hoe je deze Sudoku oplostechniek kunt toepassen en wat de resultaten hiervan zijn.

Deze oplosmethode wordt toegelicht met behulp van een aantal plaatjes.

Als extra is informatie toegevoegd over het Sudoku hulpmiddel MARKEREN van niet-opgeloste velden met alle nog mogelijke kandidaatcijfers.
Dit is een belangrijk hulpmiddel om de Sudoku puzzelaar het nodige overzicht en inzicht te geven over de mogelijkheden van kandidaatcijfers in die niet-opgeloste velden.
Dit overzicht en inzicht is belangrijk om de juiste beslissingen te nemen over de volgende stap(pen) van het Sudoku oplosproces.

Op een voorbeeld Sudoku wordt de Sudoku oplostechniek NAUWKEURIG TELLEN toegepast met behulp van een mogelijk stap-voor-stap oplospad dat logisch leidt tot de unieke oplossing van deze puzzel.

Artikelnummer: SIPNL09 Categorie: Tags: , ,

Beschrijving

Titel: De Sudoku oplostechniek NAUWKEURIG TELLEN
Aantal pagina’s: 11
Artikelnummer: SIPNL09

NAUWKEURIG TELLEN is de eerste Sudoku oplostechniek met als doel het enig mogelijke cijfer voor een niet-opgelost veld in één stap logisch af te leiden.
De tweede Sudoku oplostechniek voor dit doel is SCANNEN.
Het verschil tussen deze twee oplostechnieken is dat je met NAUWKEURIG TELLEN direct dit cijfer (= een zuiver enkelvoudig cijfer) logisch kunt afleiden en met SCANNEN gebeurt dit indirect (= een verborgen enkelvoudig cijfer).
NAUWKEURIG TELLEN is direct omdat dit enig mogelijke cijfer overblijft in een niet-opgelost veld.

Met behulp van NAUWKEURIG TELLEN ga je na welke gekoppelde velden van een niet-opgeloste veld al acht verschillende cijfers bevatten.
Het niet-opgeloste veld moet dan het negende, nog ontbrekende cijfer bevatten.

De drie mogelijke situaties waarin NAUWKEURIG TELLEN kan worden toegepast worden beschreven.
Ook wordt beschreven dat van een Sudoku puzzel, waarvan de unieke oplossing logisch kan worden afgeleid door het enkel en alleen toepassen van NAUWKEURIG TELLEN op alle niet-opgeloste velden, het mogelijke oplospad kan worden gestart met het toepassen van SCANNEN.
Gemakkelijke Sudoku puzzels kunnen worden opgelost met behulp van een regelmatige afwisseling van beide oplostechnieken.
Het maakt daarbij niet uit met welk niet-opgelost veld je het oplosproces begint en daardoor een ander oplospad volgt, zolang het eindresultaat = de unieke oplossing, maar hetzelfde is.

Andere suggesties…

Translate »