Privacyverklaring Sudoku Variations

Versie 2.0
Deze versie is voor het laatst aangepast op 1 april 2022.
Sudoku Variations respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Sudoku Variations verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Sudoku Variations doet er daarom dan ook alles aan om uw Persoonsgegevens echt privé te houden. Uw privacy is belangrijk voor Sudoku Variations.
Op deze pagina laat Sudoku Variations u weten welke Persoonsgegevens Sudoku Variations verzamelt als u de webshop van Sudoku Variations bezoekt en gebruikt en waarom Sudoku Variations deze gegevens verzamelt.
Zo snapt u precies hoe Sudoku Variations met uw Persoonsgegevens omgaat.
Door gebruik te maken van de website van Sudoku Variations geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Persoonsgegevens die Sudoku Variations verzamelt
Sudoku Variations verzamelt gegevens van u om effectief voor u te kunnen werken.
U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan Sudoku Variations door, bijvoorbeeld wanneer u een (gratis) Sudokuproduct via de webshop van Sudoku Variations en/of per e-mail bestelt en/of omdat u, door het invullen van een contactformulier in de webshop Sudoku Variations, een aantal Persoonsgegevens zelf aan Sudoku Variations verstrekt.
Het betreft de volgende Persoonsgegevens:
Uw voornaam: om op een persoonlijke manier met u te kunnen communiceren;
Uw achternaam: nog persoonlijker;
Uw adres en woonplaats: om een besteld geprint boek naar u te kunnen opsturen;
Uw telefoonnummer: om met uw toestemming telefonisch contact met u te kunnen opnemen
Uw e-mailadres: om op een efficiënte manier met u te communiceren over uw bestellingen, betalingen, wijze van toezenden van de bestelde producten en u te informeren over nieuwe Sudoku producten binnen uw interessegebied.

Deze gegevens worden vastgelegd in een beveiligde Excelsheet op een beveiligde USB-stick.

Hoe Sudoku Variations uw Persoonsgegevens gebruikt
Sudoku Variations gebruikt de Persoonsgegevens die Sudoku Variations van u verzamelt om uw bestelling van de Sudokuproducten zo soepel mogelijk te laten verlopen en voor een goede bedrijfsvoering.
Voorts gebruikt Sudoku Variations uw gegevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuw Sudoku producten in uw interessegebied.
Sudoku Variations kan uw gegevens, die u via een review of andere vorm van terugkoppeling verstrekt, ook gebruiken om de Sudokuproducten van Sudoku Variations te verbeteren en uw ervaringen met deze producten aan uw persoonlijke voorkeuren voor deze Sudokuproducten aan te passen.
Sudoku Variations gebruikt echter nooit uw Persoonsgegevens om u gerichte reclame te sturen.

Het delen van uw Persoonsgegevens​
Sudoku Variations zal nooit en te nimmer uw Persoonsgegevens delen met derden voor welke doeleinden dan ook.

Zoals al is beschreven verzamelt Sudoku Variations uw Persoonsgegevens enkel en alleen om met elkaar te kunnen communiceren over de speciale Sudokuproducten van Sudoku Variations en voor een goede bedrijfsvoering.

Uw Persoonsgegevens blijven van u Wilt u weten welke persoonsgegevens Sudoku Variations precies van u heeft? Vraag dan gerust een overzicht bij Sudoku Variations op.
U mag Sudoku Variations ook vragen om de Persoonsgegevens die Sudoku Variations van u heeft:
 aan te passen
 te verwijderen
 over te dragen aan iemand anders.

Stuur uw verzoek naar folkert@sudoku-variations.com , dan maakt Sudoku Variations het voor u in orde.

Beveiligen van uw Persoonsgegevens
Sudoku Variations neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De webshop van Sudoku Variations maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bewaren van uw Persoonsgegevens
Sudoku Variations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard dan na uw laatste bestelling.

Cookieverklaring

Sudoku Variations maakt op geen enkele manier gebruik van cookies om welke gegevens van u dan ook te verzamelen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webshop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Sudoku Variations controleert regelmatig of er aan dit privacyverklaring wordt voldaan.

Als u vragen heeft over dit privacyverklaring kunt u met Sudoku Variations contact opnemen:
Sudoku Variations: Folkert van der Meulen Bosma
E-mail: folkert@sudoku-variations.com
Website: www.sudoku-variations.com
Kamer van Koophandel nummer: 09193163

Translate »